FR NL EN
nieuws

De nieuwe Wet Bedrijfsgeheimen: een welkome bescherming van uw onderneming.

Geplaatst op : 19/10/2018 19 octobre oct. 10 2018

U werft een zelfstandig freelancer aan om uw onderneming tijdelijk te ondersteunen. Na het einde van de opdracht merkt u evenwel dat op de site van de freelancer een uiteenzetting staat over de hoogst vertrouwelijke bedrijfsprocessen die binnen uw onderneming plaatsvinden. Quid? Een nieuwe titel 8/1 “bedrijfsgeheimen” in Boek XI van het Wetboek Economisch Recht, brengt soelaas.

Context

Tot voor kort moest een ondernemer die geconfronteerd werd met het illegale gebruik van gevoelige een waardevolle bedrijfsinformatie, beroep doen op een kluwen van rechtsregels om zijn positie te verdedigen (arbeidsovereenkomstenwet, regels van de buitencontractuele aansprakelijkheid, vorderingen wegens oneerlijke concurrentie). Dit leidde niet alleen tot rechtsonzekerheid, maar ook tot situaties waar de ondernemer geen efficiënt middel had om op te treden tegen dergelijke situatie. In het geval van de freelancer is er geen arbeidsovereenkomst, zijn de regels van de buitencontractuele aansprakelijkheid niet van toepassing, en is oneerlijke concurrentie moeilijk aan te tonen. Het ruime toepassingsgebied van de nieuwe wet verhelpt deze situatie.

Welke handelingen zijn onrechtmatig?

De nieuwe titel maakt een onderscheid tussen enerzijds de verkrijging en anderzijds het gebruiken van of openbaar maken van geheime bedrijfsinformatie.

De verkrijging wordt als onrechtmatig beschouwd indien deze gebeurt door de niet-toegelaten toegang tot bedrijfsgeheimen of elke andere gedraging die, gezien de omstandigheden, beschouwd kan worden als in te gaan tegen het eerlijke gebruik van bedrijfsgeheimen.

Het gebruik of openbaar maken van bedrijfsinformatie wordt als onrechtmatig beschouwd indien dit gebeurt zonder toestemming en als aan één van de volgende voorwaarden voldaan wordt:
  • De informatie werd onrechtmatig verkregen
  • De betrokken persoon handelde in strijd met een vertrouwelijkheidsakkoord of elke andere verplichting om de bedrijfsgeheimen niet openbaar te maken of te gebruiken.
In het geval van de freelancer blijft het dus belangrijk om een overeenkomst op te stellen waarin een dergelijke verplichting tot geheimhouding wordt gestipuleerd. Het gezegde “Beter voorkomen dan genezen” blijft ook na deze wetswijziging erg relevant.

Werd de informatie reeds verspreid bij derden, dan voorziet de wet dat als deze derden wisten, of hadden moeten weten, dat zij informatie verkregen of behandelden die onrechtmatig verkregen of verspreid was, zij ook in fout zijn.

Zoals vermeld, valt het op dat de nieuwe wet ruim werd geformuleerd. Dit biedt de ondernemer een efficiënt middel dat in een veelheid aan concrete geschillen toepasbaar is.

Welke concrete stappen moet de ondernemer zetten?

Ten eerste is het in de praktijk belangrijk om een dossier samen te stellen waarin u uw standpunt zo uitgebreid mogelijk ondersteunt. Op basis van dit dossier kan de ondernemer zich vervolgens richten tot de Rechtbank van Koophandel. In de praktijk is hierop evenwel een belangrijke uitzondering. Wanneer de ondernemer betrokken is in een arbeidsrechtelijk geschil met een werknemer, dan zal de arbeidsrechtbank ook bevoegd zijn om een vordering in het kader van de nieuwe wet te behandelen.

De rechter kan een aantal sancties opleggen, zoals een verplichting tot staking van de onrechtmatige handeling, de vernietiging of de terugroeping van de betrokken (elektronische) documenten of goederen, of het toekennen van een schadevergoeding.

Een belangrijke opmerking is dat de Wetgever voorziet dat alle partijen die betrokken zijn bij een gerechtelijke procedure in het kader van de nieuwe Wet, een geheimhoudingsplicht hebben. Dit is in de praktijk een welkome toevoeging, gezien de principiële openbaarheid van justitie.

Besluit

De nieuwe wet biedt de ondernemer, in tegenstelling tot vroeger, een algemeen en transparant kader om problemen aangaande bedrijfsgeheimen aan te pakken. De wetgeving die vroeger ter beschikking was, blijft van toepassing en zal zeker haar relevantie behouden in bepaalde specifieke toepassingsgevallen. De ruime formulering van de wet biedt de ondernemer evenwel extra mogelijkheden in de zin dat gevallen die vroeger door de mazen van het net dreigden te vallen, nu opgevangen worden. Bovendien is zij duidelijk en bijgevolg toegankelijk voor de ondernemer, wat in het bedrijfsleven steeds een troef is.

{ HISTORIQUE }

<< < 1 2 3 > >>
INFORMATIE BETREFFENDE COOKIES
Wij maken gebruik van technische cookies om de correcte werking van de website te garanderen. Mits uw toestemming, gebruiken eveneens wij cookies om bezoek statistieken te verzamelen. Klik, alvorens uw bezoek van de website verder te zetten, hieronder op “AANVAARDEN” om alle cookies te aanvaarden of op “CONFIGUREREN” om te bepalen welke cookies die uw toestemming vereisen, worden geactiveerd (statistische cookies). Meer informatie
 
AANVAARDEN CONFIGUREREN { BANDEAU_COOKIES_REFUSER }
Beheer van cookies

Cookies zijn tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen en bijvoorbeeld worden gebruikt voor statistische doeleinden of voor de werking van bepaalde identificatiemodules.
Deze bestanden zijn niet gevaarlijk voor uw apparaat en worden niet gebruikt om informatie te verzamelen. persoonlijke gegevens.
Deze site maakt gebruik van identificatie-, authenticatie- of load-balancing-cookies waarvoor geen voorafgaande toestemming vereist is, en cookies voor het analyseren van kijkersmetingen waarvoor uw toestemming nodig is voor de toepassing van de teksten betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens.
U kunt de instellingen van deze cookies configureren met behulp van de onderstaande instellingen.
We informeren u dat in het geval van het blokkeren van deze cookies bepaalde functionaliteiten van de site kunnen worden niet meer beschikbaar.
Google Analytics is een tool voor het meten van het publiek.
De cookies die door deze dienst worden geplaatst, worden gebruikt om anonieme bezoekstatistieken te verzamelen om bijvoorbeeld het aantal bezoekers en paginaweergaven te meten.
Deze gegevens maken het met name mogelijk om de populariteit van de site op te volgen, eventuele navigatieproblemen op te sporen, de ergonomie en dus de gebruikerservaring te verbeteren.