FR NL EN
nieuws

Nieuwste ontwikkeling in het insolventierecht naar aanleiding van de Covid-19 pandemie

Geplaatst op : 08/02/2021 08 février févr. 02 2021

Naar aanleiding van de Covid-pandemie, besliste de regering in 2020 om het zogenaamde ‘gedwongen’ faillissement tijdelijk onmogelijk te maken. Het was dan niet langer mogelijk als schuldeiser om een schuldenaar te ‘dagvaarden in faillissement’ wanneer deze zich in structurele financiële problemen bevond. De bedoeling was om een vloedgolf aan faillissementen te vermijden.

Per 31 januari 2021 is dit moratorium evenwel beëindigd, ondernemingen kunnen dus terug in faillissement gedwongen worden. Minister Vanquickenborne heeft aangegeven dat hij, als tegengewicht voor het einde van het moratorium, ondernemingen extra mogelijkheden wil bieden om financiële problemen aan te pakken. Concreet zal de toegang tot de procedure ‘gerechtelijke reorganisatie’ (procedure die toelaat om schulden te herstructureren) versoepeld worden, en wordt de procedure zelf ook uitgebreid teneinde maximale mogelijkheden te bieden aan ondernemers. De idee achter dit alles is dat het moratorium een erg ‘bod instrument’ is, dat ondernemingen tijdelijk bescherming biedt, maar dat natuurlijk geen structurele oplossing biedt voor de aanwezige problemen. De vrees is dat er verscheidene ‘zombie-ondernemingen’ bestaan in de economie, die eigenlijk niet meer te redden zijn.

Concreet:
  • De toegang tot de procedure gerechtelijke reorganisatie wordt versoepeld. Normaal gezien moet op straffe van onontvankelijkheid een vrij substantieel dossier worden ingediend bij de rechtbank. Dit dossier moet nu niet meteen worden ingediend maar kan ook nog tijdens de procedure worden aangevuld. Zo wordt de administratieve last op de ondernemer verlaagd.
  • Schuldeisers die kortingen verlenen aan hun schuldenaars genieten van fiscale vrijstellingen
  • In het kader van het sluiten van een akkoord met de schuldeisers, zal een gerechtsmandataris kunnen optreden die ‘voorakkoorden’ sluit met de schuldeisers voor de procedure officieel wordt geopend. Zo wordt de schuldenaar ondersteund bij het zoeken naar een oplossing, en kan dit ook op een ‘vertrouwelijke’ wijze.
Een belangrijk caveat bij dit alles, is dat deze maatregelen waarschijnlijk pas eind maart van kracht zullen zijn. Inmiddels geldt het moratorium natuurlijk niet meer. Ondernemers zullen dus goed moeten nadenken of en hoe zij deze 2 maanden proberen overbruggen, er uiteraard rekening mee houdende dat hun persoonlijke aansprakelijkheid in het gedrang komt als zij te lang wachten om de boeken neer te leggen. Het is wat dat betreft belangrijk te herhalen dat deze versoepelde maatregelen (en bij uitbreiding alle Covid-beschermingsmaatregelen) geen vrijkaart zijn om een ten dode opgeschreven vennootschap kunstmatig in leven te houden.

{ HISTORIQUE }

<< < 1 2 3 > >>
INFORMATIE BETREFFENDE COOKIES
Wij maken gebruik van technische cookies om de correcte werking van de website te garanderen. Mits uw toestemming, gebruiken eveneens wij cookies om bezoek statistieken te verzamelen. Klik, alvorens uw bezoek van de website verder te zetten, hieronder op “AANVAARDEN” om alle cookies te aanvaarden of op “CONFIGUREREN” om te bepalen welke cookies die uw toestemming vereisen, worden geactiveerd (statistische cookies). Meer informatie
 
AANVAARDEN CONFIGUREREN { BANDEAU_COOKIES_REFUSER }
Beheer van cookies

Cookies zijn tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen en bijvoorbeeld worden gebruikt voor statistische doeleinden of voor de werking van bepaalde identificatiemodules.
Deze bestanden zijn niet gevaarlijk voor uw apparaat en worden niet gebruikt om informatie te verzamelen. persoonlijke gegevens.
Deze site maakt gebruik van identificatie-, authenticatie- of load-balancing-cookies waarvoor geen voorafgaande toestemming vereist is, en cookies voor het analyseren van kijkersmetingen waarvoor uw toestemming nodig is voor de toepassing van de teksten betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens.
U kunt de instellingen van deze cookies configureren met behulp van de onderstaande instellingen.
We informeren u dat in het geval van het blokkeren van deze cookies bepaalde functionaliteiten van de site kunnen worden niet meer beschikbaar.
Google Analytics is een tool voor het meten van het publiek.
De cookies die door deze dienst worden geplaatst, worden gebruikt om anonieme bezoekstatistieken te verzamelen om bijvoorbeeld het aantal bezoekers en paginaweergaven te meten.
Deze gegevens maken het met name mogelijk om de populariteit van de site op te volgen, eventuele navigatieproblemen op te sporen, de ergonomie en dus de gebruikerservaring te verbeteren.